Elysia Asset 3

EL5

Tỷ lệ lợi tức trong thời gian đầu tư: Max 20%
Khoản tiền nhỏ nhất có thể đầu tư: Một Token Bất động sản (5USD) / Khoản tiền lớn nhất có thể đầu tư: 2000 Token Bất động sản (10,000 USD)
Giới hạn đối tượng mua : Các khách hàng có quốc tịch Singapore, Hàn Quốc hoặc Mỹ không thể tham gia.

199999 in stock

Countdown to upcoming sale
0 0 0
Days
0 7
Hours
2 5
Minutes
2 5
Seconds

In preparation.