Elysia Asset 1 Token

$5

1. Mức sinh lời kì vọng : Tối đa 20%
2. Giá 1 Token: 5 USD


Mã thông báo này là chứng khoán có lợi từ tài sản và được phát hành hợp pháp theo luật pháp của Singapore và Hàn Quốc.


9645 in stock

ABOUT

Tài sản là một tài sản đầu tư theu phương pháp chênh lệch mức giá dựa trên hệ thống cho thuê độc đáo của Hàn Quốc có tên là Jeonsae. Đây là một sản phẩm có độ tin cậy cao khi mà bạn có thể thu hồi khoản đầu tư của mình bất cứ lúc nào sau khi đầu tư

1. Mức sinh lời kì vọng: Tối đa 20%
2. Chúng tôi kế hoạch sẽ rao bán lại bất động sản này trong cuối năm nay. Giúp các nhà đầu tư có thể rút vốn nhanh chóng.

1. Giá 1 Token: 5 USD
2. Lượng đẩu tư tối thiểu: 2 Token (tương đương 10USD)
3. Lượng đầu tư tối đa: 2000 Token (tương đương 10,000 USD)
4. Tổng bán: 5220 Token
5. Đồng thanh toán: Paypal(Credit/Debit card), BTC, ETH

Giới thiệu sản phẩm

Giá bán: 30 triệu Won (KRW)
Thời hạn đầu tư dự kiến: Nhiều nhất là 2 năm
Tỷ lệ lợi tức kỳ vọng: 20% trong 2 năm/ 10% trong 1 năm (theo tiêu chuẩn KRW)

Công ty nhận ủy quyền quản lý và bán bất động sản từ các nhà đầu tư góp vốn(đồng sở hữu). Trong thời gian đầu tư, nếu đạt được tỷ lệ lợi tức kỳ vọng, công ty sẽ tiến hành bán bất động sản. Trong trường hợp khó đạt được lợi tức kỳ vọng trong thời gian đầu tư, công ty sẽ xin ý kiến và sự đồng thuận từ các nhà đồng sở hữu và tiến hành gia hạn thời gian đầu tư hoặc bán ra ngay lập tức.

* Nếu tỷ lệ huy động vốn vượt quá 100%, việc mua bán sẽ được hoàn thành theo thứ tự đặt cọc

Sản phẩm dưới dạng quỹ đầu tư bất động sản dành cho khách hàng nước ngoài

Công ty con của Elysia Singapore tạo ra các sản phẩm bất động sản tài chính dạng quỹ đầu tư và bán các sản phẩm này cho đối tượng là các nhà đầu tư nước ngoài.
Quyền lợi của mỗi bất động sản được phát hành dưới dạng chứng khoán thụ hưởng của từng SPV cho mỗi bất động sản. Do đó, quyền lợi của mỗi tài sản được bảo đảm độc lập bất kể nền tảng Elysia.

Lợi nhuận cao thông qua đòn bẩy

Công ty con của Elysia Singapore mua các bất động sản ở mức giá không bao gồm hợp đồng cho thuê trên cơ sở tiền gửi.Sau đó, chúng tôi tạo ra các sản phẩm bất động sản dạng gây quỹ đầu tư và bán cho các khách hàng nước ngoài.

Sản phẩm này sử dụng phương pháp đầu tư chênh lệch,nhằm tăng giá trị tài sản trên thị trường bằng cách mua bất động sản ở mức giá không bao gồm tiền bảo đảm cho thuê trên cơ sử tiền gửi từ giá bán. Nói cách khác, bạn có thể vừa tối thiểu hoá tiền đầu tư thực tế, vừa có thể nhận được lợi nhuận từ việc tăng giá trên thị trường dựa trên giá mua ban đầu, từ đó có thể tối đa hóa tỷ lệ lợi nhuận. Đây là sản phẩm sử dụng hợp đồng thuê trên cơ sở hệ thống thuê đất của Hàn Quốc.

Đối với bất động sản nhà ở tại Gangnam, sức tăng của thị trường thị trường vẫn cao hơn với tỷ lệ lạm phát.Giả sử rằng thị trường có sức tăng ít nhât ngang bằng với tỷ lệ lạm phát thì lợi tức kì vọng sẽ như sau :

* Tỷ lệ tăng tối thiểu kỳ vọng = 2,2% (Tương tỷ lệ lạm phát)
* Dựa trên vốn đầu vào thực tế, tỷ suất lợi nhuận hàng năm kỳ vọng = 12,61%
(tỷ lệ lạm phát * giá bán / đầu tư thực tế = 2,2% * 172 triệu won / 30 triệu won)

Thông tin bất động sản

Giấy chứng nhận mua hàng

Giấy chứng nhận mua hàng đảm bảo rằng bạn có quyền nhận được lợi nhuận trên bất động sản.

Lưu ý :

1. Hạn chế đối với người mua: Khách hàng Singapore, Hàn Quốc không thể mua tài sản này.
2. Bạn cần hoàn thành xác minh KYC trước ngày phân phối lợi nhuận để đảm bảo hoàn tất việc thanh toán
3. Thu nhập đầu tư sẽ được chuyển dưới dạng Paypal, ETH, USDT (Chúng tôi khuyên dùng Ethereum vì phí chuyển tiền là rẻ nhất)